Každý, kdo se rozhodne pořídit nový rodinný dům, musí nějak začít.
Někdo má pouze představu o tom, jak by měl domek vypadat zvenčí, případně jestli chce domek přízemní nebo patrový, jiný zase kolik a jakých místností by si přál, další už má jasnou představu o vnitřní dispozici a málem rozmisťuje nábytek.
Jednou jsou přání omezena pozemkem – rozlohou, polohou, orientací ke světovým stranám, zastavěností okolí a podobně, jindy jsme omezeni finančními prostředky, často také časem a nebo vlivy, které mohou být velmi rozmanité.
Přicházejí zájemci, mající v rukou projekt, například domu svého známého a nebo třeba i nějakého typového domu, a přejí si totéž nebo něco podobného a mají jasnou představu o výsledku. Jiní zase přicházejí jen se základním přáním a očekávají aktivní spoluúčast od tvorby projektu až po hotové dílo.

S naším stavebnicovým systémem KitHouse umíme vyhovět každému zájemci a zpracovat pro něj to, co očekává. Výsledkem musí být spokojenost jak nového majitele nového domu, tak spokojenost naše s dobře odvedenou prací.

Nenabízíme žádný vysloveně typový domek, vyráběný jako předem definovaný kus s nějakým přiděleným číslem. Naše domy se odlišují pouze základním charakterem (alfa – beta – gama).
Zvolený základní typ pak dotvoříme podle individuálního přání zákazníka s možností volného výběru finálního provedení interiéru i exteriéru s použitím materiálů, běžných u klasických konstrukcí.

Jak tedy na to?

Pokud nemáte žádnou speciální představu o konkrétním domě, jsme na počátku velmi zajímavé práce. Jsme připraveni s vámi diskutovat a nabízet řešení, přímo šité na míru vašim přáním, plynoucím postupně z široké diskuse hned na počátku jednání. Probereme společně vaše nároky na bydlení současné i s výhledem do budoucna, zvážíme polohu a umístění pozemku, zhodnotíme vlivy okolí. Rozhodnete se, zda si přejete domek přízemní nebo s obytným podkroví, případně dvoupodlažní. S ohledem na rozlohu pozemku můžeme přemýšlet o atriovém domě také např. ve vazbě na okolní přírodu. Po celou dobu diskuse budeme probírat i aspekty finanční, plynoucí z vývoje tvorby zadání. Výsledkem tohoto a spíš ještě několika dalších jednání bude rozhodnutí o zásadním charakteru domu, jeho umístění a vnitřní dispozici.
Nabízíme zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (nebo i pro územní řízení) nebo si tuto práci můžete zajistit sami, v tom případě poskytneme zpracovateli dostatečnou technickou podporu, respektující několik málo zásad systému KitHouse. V případě následného provedení stavby v systému KitHouse bude dokumentace zpracována bezplatně.

Podobná – nebo možná úplně stejná – práce nás čeká v případě, že přijdete s konkrétní představou a třeba i nějakým vzorovým projektem v rukou. Diskuse, respektující všechna kritéria, uvedená výše, nás nemine, je prostě potřeba doladit celý projekt, jen bude možná jednání méně nebo budou kratší. Výsledkem bude opět vypracování projektu pro povolení stavby.

V obou případech bude postoupen projekt k projednání úřady a dotčenými orgány, jehož výsledkem bude pravomocné stavební povolení, které použijeme pro další kroky.

Jinak budeme postupovat v případě, že přicházíte s jakýmkoliv projektem, na který již bylo vydáno povolení stavby. Jsme připraveni přizpůsobit naši stavebnicovou konstrukci na tento projekt tak, aby byly veškeré podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení respektovány. Stejně tak budou respektovány požadavky vaše a samozřejmě jsme připraveni zapracovat i další dodatečné změny, které se mohou objevit v období mezi zhotovením projektu a návštěvou u nás. Zpracujeme pro vnitřní potřebu výslednou podobu případné úpravy a podrobíme diskusi a závěrečnému schválení.

Závěrem této vstupní fáze ve všech popsaných případech bude vytvoření cenové nabídky již konkrétního domu s konkrétní úrovní vybavení, vyplývající ze schválené dokumentace a ze souhrnu přání zákazníka. Nabídka bude předložena ke schválení a případné upřesňující diskusi.
Součástí cenové nabídky bude i stanovení celkové průběžné doby stavby od jejího zahájení až po předání hotového díla.

Můžeme začít stavět.

Podpisem smlouvy o dílo začíná běžet průběžná doba stavby, která se pohybuje mezi třemi až čtyřmi měsíci – s ohledem na rozsah díla, nároků na vnitřní vybavení a místní podmínky.
Smlouva o dílo obsahuje také ustanovení o platebních podmínkách. Vzhledem k rychlosti výstavby je obrátka financí v jejím průběhu velmi rychlá.
Proto volíme tento standardní postup – platební kalendář:

  • záloha ve výši ceny pouze materiálu nosné konstrukce KitHouse bude vyplacena do týdne po podpisu smlouvy (obvykle činí cca 20 % celkové ceny díla)
  • záloha dalších 30 % ceny bude vyplacena po dodání konstrukce na stavbu (v tu dobu jsou hotovy základy, ležatá kanalizace, apod.), to je přibližně po třech týdnech od zahájení stavby
  • po montáži konstrukce včetně stropu, střechy s izolací, opláštění a výplní otvorů bude vyplacena třetí záloha ve výši 20 % celkové ceny
  • po úplném dokončení stavby včetně všech finálních konstrukcí a povrchů bude dílo předáno a doplacena částka do výše 90 % ceny díla (10 % bude ponecháno jako zádržné)
  • zbylých 10 % zádržného bude vyplaceno do 15dní od odstranění případných vad a nedodělků

V průběhu stavby jsme připraveni respektovat průběžné požadavky a splnit přání na drobné změny či úpravy ze strany investora. Tyto mohou případně mít nějaký vliv na stavbu, cenu či konečný termín, pak není potíž dohodnout změny i těchto detailů smlouvy.

Výsledkem celého našeho snažení bude nový dům, postavený kvalitně podle vašeho přání ve stavebnicovém systému KitHouse.
Spokojenost jeho obyvatel je cílem našeho snažení.
 

optimalizace PageRank.cz  Dnes je svátek má